3 loại văn bản phải có khi thuê phòng trọ

16/04/2020 Cùng chủ đề: Kinh nghiệm bất động sản

Khi thuê phòng trọ để đảm bảo về mặt pháp lý và tránh rắc rối về sau thì 3 loại văn bản nhất định phải có đó là hợp đồng thuê phòng trọ, hợp đồng đặt cọc và giấy tạm trú, khai báo nhân khẩu. Tham khảo ngay những thông tin trong bài viết này nếu bạn muốn thuê phòng trọ suôn sẻ nhé.


1. Hợp đồng thuê phòng trọ

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ LÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ THỂ HIỆN SỰ THỎA THUẬN GIỮA NGƯỜI ĐI THUÊ VÀ NGƯỜI CHO PHÒNG TRỌ NHẰM ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐÔI BÊN.

Trong trường hợp có nhiều người cùng thuê phòng trọ thì nên ghi đầy đủ hết tất cả thông tin người thuê vào mẫu hợp đồng để tránh những phát sinh sau này.

Để bảo đảm về tính pháp lý thì những thông tin người tham gia hợp đồng phải rõ ràng, chính xác và đầy đủ. Bao gồm các nội dung sau đây:

 • Thông tin về các bên tham gia hợp đồng
 • Chi tiết về phòng trọ
 • Số lượng người tối đa được ở
 • Giá thuê phòng trọ
 • Hình thức thanh toán tiền thuê trọ
 • Giá tiền điện, nước
 • Tiền đặt cọc
 • Thời gian hợp đồng thuê nhà trọ có hiệu lực
 • Trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng
 • Trách nhiệm chung
 • Ký tên và ghi rõ họ tên các bên tham gia hợp đồng

Hợp đồng thuê phòng trọ là văn bản pháp lý thể hiện sự thỏa thuận giữa người đi thuê và người cho phòng trọ nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của đôi bên
Hợp đồng thuê phòng trọ là văn bản pháp lý thể hiện sự thỏa thuận giữa người đi thuê và người cho phòng trọ nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của đôi bên

**** Mẫu hợp đồng thuê phòng trọ mới nhất 2020 ngắn gọn nhất bạn nên tham khảo: https://muonnha.com.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/mau-hop-dong-cho-thue-nha-o-don-gian-hop-dong-cho-thue-phong-tro-nha-tro-ca-nhan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày…. tháng …. năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm nay ngày …… tháng …. năm ……..; tại địa chỉ: …………………………

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: ……………………………………………Sinh ngày: ………………….

Nơi đăng ký HK: ……………………………………………………………………..

CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:…………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: …………………………

……………………………………………………………………………………..….

Giá thuê: …………………. đ/tháng

Hình thức thanh toán: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….…….

Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.

Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào đầu các tháng.

Tiền đặt cọc:……………………………………………………………………….

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20….

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm của bên A:

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.
Cung cấp nguồn điện, nước, wifi,… cho bên B sử dụng.

Trách nhiệm của bên B:

Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.
Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).
Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.
Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.
Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.
Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.
Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.
Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B


2. Hợp đồng đặt cọc thuê phòng trọ

Khi chấp nhận thuê phòng trọ, người thuê phải đặt cọc một số tiền nhất định cho chủ trọ. Lúc này nếu số tiền quá nhỏ và mức độ uy tín của chủ trọ cao thì bạn có thể không cần đến hợp đồng đặt cọc.

Nhưng nếu cảm thấy không chắc chắn bạn nên làm hợp đồng đàng hoàng để tránh tình trạng bị mất cọc và rất nhiều những vấn đề rủi ro khác phát sinh.

**** Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê phòng trọ mới nhất 2020 bạn nên tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ

TP.HCM, ngày … tháng … năm 2020

Tại địa chỉ số: … , chúng tôi cùng ký tên dưới đây là:

BÊN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông: ……………………………. Sinh năm: ………….

CMND: ……………………. cấp ngày ………….. tại ……………….

Cùng vợ là bà: …………………….. Sinh năm: ……………..

CMND: ………………………… cấp ngày ……………. tại …………………………………

Cả hai cùng có hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ………………………………. Sinh năm: …………….

CMND: ……………………… cấp ngày ……………. tại ………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Sau khi đã bàn bạc thoả thuận hai bên nhất trí ký kết Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất này với những điều khoản như sau:

Bên A giao đủ cho bên B, bên B nhận đủ từ bên A số tiền đặt cọc là: ……….. VNĐ(Bằng chữ: ………………………………..). Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền mua bán khi hai bên thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng mua bán nhà đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền và giao nhận tiền mua bán.
Lý do đặt cọc: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

3.Thời hạn đặt cọc: ……………………………

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị giống nhau, mỗi bản có 01 tờ 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản chính là bằng chứng.

Bên A Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)


3. Giấy tạm trú, khai báo nhân khẩu

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì các đơn vị cho thuê nhà trọ phải chịu trách nhiệm khai báo và làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho khách thuê tại cơ sở kinh doanh của mình.

Chủ trọ khi đi đăng ký tạm trú cho khách trọ của mình phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau đây:

 • Giấy CMND: Nếu không có giấy CMND thì phải có giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu;

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ xét duyệt trong thời hạn 03 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và trả kết quả cho người đăng kí. Nếu không không xác nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tóm lại

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về 3 loại văn bản hành chính cần có khi thuê phòng giá rẻ. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với những ai đang đi thuê và cho thuê nhà trọ. Đừng quên ghé Muonnha.com.vn nếu bạn muốn tìm thuê phòng trọ nhanh chóng trên khắp 63 tỉnh thành toàn quốc nhé.

Tại Muonnha.com.vn bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích như: cho thuê phòng trọ Bình Thạnh, cho thuê phòng trọ quận 7, cho thuê phòng trọ quận 10, cho thuê phòng trọ quận 3, cho thuê phòng trọ Phú Nhuận và rất nhiều quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra còn có tin mua bán nhà đất, cho thuê nhà nguyên căn, cho thuê mặt bằng kinh doanh, cho thuê kiốt,…cực kì hữu ích.

Tin liên quan


Dự án nổi bật
Lavida Plus

Lavida Plus

Sunrise City

Sunrise City

Stella En Tropic

Stella En Tropic

Dream Home Riverside

Dream Home Riverside

D-Aqua

D-Aqua

Cho thuê căn hộ Astral City Bình Dương

Cho thuê căn hộ Astral City Bình Dương

Cho thuê căn hộ D-Homme Quận 6

Cho thuê căn hộ D-Homme Quận 6

Cho thuê căn hộ Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Cho thuê căn hộ Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Cho thuê căn hộ High Intela Quận 8

Cho thuê căn hộ High Intela Quận 8

Cho thuê căn hộ chung cư West Gate Bình Chánh

Cho thuê căn hộ chung cư West Gate Bình Chánh

Cho thuê căn hộ Palm Heights - Bảng giá cho thuê mới nhất

Cho thuê căn hộ Palm Heights - Bảng giá cho thuê mới nhất

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Novaland quận 2 (Bảng giá mới nhất)

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue Novaland quận 2 (Bảng giá mới nhất)

Bán và Cho thuê Căn hộ RichStar Tân Phú Novaland giá tốt nhất

Bán và Cho thuê Căn hộ RichStar Tân Phú Novaland giá tốt nhất

Cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park quận 9 [Bảng giá mới nhất]

Cho thuê căn hộ Vinhomes Grand Park quận 9 [Bảng giá mới nhất]

Khu đô thị Vinhomes Central Park Tân Cảng - Thông tin mới nhất

Khu đô thị Vinhomes Central Park Tân Cảng - Thông tin mới nhất

Cho thuê căn hộ The Gold View quận 4 giá tốt

Cho thuê căn hộ The Gold View quận 4 giá tốt